24 Mayıs 2010 Pazartesi

Ey Rabbimiz! Bu duayı bizden kabul eyle!Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün merhaba ey mutlu vakit
ve saat merhaba ey ALLAH'ın katip ve şahit meleği, şu söylediklerimizi
bizim için yaz ;
ALLAH'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerini itiraf ve
kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve
ALLAH'a tevekkül etmiş olarak sabahladık.ALLAH'ı, meleklerini,
kitaplarını, peygamberlerini,arşı taşıyan melekleri şahit tutarak,
kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup, ortağı olmayan,
ALLAH olduğuna şahitlik de bulunuyoruz.
ALLAH'ım! Hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik, sen bizim büyük ve
küçük günahlarımızı bağışla! Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz!
Bizi huyların en güzeline götür, çünkü onlara senden başka götürecek
kimse yoktur.
ALLAH'ım yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi
senden gelen bir sevinçle doldur.
ALLAH'ım! Bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp
ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan
eyleme!
ALLAH'ım! Oburluktan,Kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından,
kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde
oyalanmaktan,şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve
geçim darlığından sana sığınırım.
ALLAH'ım! Bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını
kurtuluş,sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şahadet,
tövbe, bağışlanma ve imanla neticelendir.
ALLAH'ım! Bu günün başlangıcını Rahmet, ortasını fani ve günahlı
şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle !
ALLAHım ! Bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu,rızkın en bol
olanını nasip et ! ALLAH'ım! Affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle
bize karşı yumuşaklıkla muamele et ! ALLAH'ım! Bize nimet olarak
verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle!
ALLAHım! Ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden,
kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden,
doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş
karşılamaktan sana sığınırım.
ALLAH bize yeter .
O ne güzel vekildir.
Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
Bizi bağışlamanı diliyoruz.
Ey Rabbimiz! Dönüş yalnız sanadır.
ALLAH'ım!
Ey Rabbimiz! Bu duayı bizden kabul eyle!
Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.
--
6yol9

Hiç yorum yok: